ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ : 055 963552
Email: [email protected]