พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Learning and Exhibition Center) และรับมอบระบบเครื่องปรับอากาศแบบ Hybrid Solar พร้อมระบบ Monitoring

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. กรกนก อิงคนินันท์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Learning and Exhibition Center) ทั้งนี้

ยังได้รับเกียรติจาก คุณกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 รศ.ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์ หัวหน้าโครงการเป็นตัวแทนรับมอบระบบเครื่องปรับอากาศแบบ Hybrid Solar พร้อมระบบ Monitoring จากคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Tasaki)

ซึ่งมอบให้เพื่อใช้งานภายในศูนย์การเรียรู้ และใช้ในการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Learning and Exhibition Center)

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ติดต่อเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

055-963552
[email protected]

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563