พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

admin

March 2, 2022